Serwis Ling.pl korzysta z plików cookies

index.html

Wielki słownik angielsko-polski
red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

n płótno, ożaglowanie, płótno żaglowe, płótno malarskie, kanwa, obraz olejny, brezent, grube płótno

Słownik angielsko-polski PARK
Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C
1.
(advantage)zysk, dochód; with ~z udziałem w zysku.
2.
(benefit)korzyść, pożytek: there is no ~ in further discussion nie warto dalej dyskutować.
vt opłacać się, przynosić korzyści: what will it ~ her? co jej to przyniesie?
vi odnosić korzyść z czegoś.~ cpd ~ sharing n podział zysków, udział w zyskach.

Słownik angielsko-polski EXETER
Copyright © Wydawnictwo Kastor. Słownik w cenach promocyjnych do nabycia u wydawcy.

[slɪd] (zob.) slide

Nowoczesny słownik języka angielskiego

druga i trzecia forma czasownika slide

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

postępowanie n, zachowanie n

Słownik angielsko-polski mLingua
© Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Fałd

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

/tOrd/ n 1 Do; ku; w kierunku; w stronę She turns her bottom toward me (Odwraca się do mnie pupą) - Playboy (2001) 2 Wobec Most people believe that the press is biased toward liberal causes (Większość ludzi uważa, że prasa ma faworyzujący stosunek wobec liberalizmu) - Richard Nixon (1990) He was friendly toward me (Był do mnie przyjaźnie nastawiony) - Larry King Live [program CNN-TV] (2000) 2 (Podając porę) Około Toward midnight, a freight train would rumble by (Około północy przejeżdżał z łoskotem pociąg towarowy) - Washington Post (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

['profɪt] n korzyść, profit; zysk; dochód; biz. clean profit czysty zysk; biz. gross profit zysk brutto; biz. net profit zysk netto; to turn to profit wykorzystywać;
to make a profit osiągać zysk; at a profit z zyskiem; biz. profit margin marża zysku; biz. profit and loss account rachunek zysków i strat; profit oriented nastawiony na zysk ~| vi korzystać ( by sth z czegoś);
zyskiwać ( by sth na czymś)

ECTACO słownik angielsko-polski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KORZYSTAĆ

ZYSKAĆ

ZYSK

PRZYNIEŚĆ KORZYŚĆ

INTRATNOŚĆ

PRZYCHÓD

ZAROBEK

DOCHÓD

POŻYTEK

KORZYŚĆ

Słownik internautów

zysk, profit

Słownik polsko-angielski EXETER
Copyright © Wydawnictwo Kastor. Słownik w cenach promocyjnych do nabycia u wydawcy.

(dźwięk) sound; (muz.) tone; (barwa, nasycenie barwy) tone; (konwenans, etykieta) taste; ~ny niskie/wysokie bass/treble; w dobrym/złym ~nie in good/bad taste; spuścić z ~nu to come down a peg; regulacja barwy ~nów (głosu w radio) tone control

Słownik niezawodnościowy angielsko-polski
Copyright © Wydawnictwo Kastor. Słownik w cenach promocyjnych do nabycia u wydawcy.

naprawa

Słownik polsko-angielski PARK
Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (mus, fig)tone: mówić łagodnym ~em to speak in a gentle tone; przybierać poważny ~ głosu to take a serious tone; zmieniać ~to change one's tone; to jest w dobrym ~ie it is good form.

Uniwersalny słownik polsko-angielski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m tone, sound; fig. spuścić z tonu to sing small; fig. nadawać ton to set the trend

Słownik polsko-angielski mLingua
© Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

flax

Słownik astronomiczny
aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

węzeł (orbity)

Słownik audio-video Montevideo

zysk, korzyść, pożytek, zarobek, dochód; korzystać, zyskiwać

zysk, zyski; przychód, dochód; wpływ, wpływy

Słownik częstych błędów w angielskim
copyright by Wiedza Powszechna (aut. D. Jemielniak i P. Labenz)

~Rzeczownik profit oznacza zysk. Kiedy chcemy powiedzieć osiągnąć zysk, używamy zwrotu make a profit, np. Unfortunately, we did not make any profit last year (Niestety, nie osiągnęliśmy żadnego zysku w zeszłym roku).

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

panienka, dziewczyna, babka, laska, towar; dupa

ECTACO słownik polsko-angielski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADVANTAGE

Otwarty słownik angielsko-polski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wsunięty

Słownik skrótów chemicznych

pol. dinukleotyd flawinoadeninowy, ang. flavin adenine dinucleotide

Słownik zdrobnień

Leonard

Wordnet Dictionary

the advantageous quality of being beneficial, the excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses), make a profit, derive benefit from

Webster's Dictionary of English

() imp. & p. p. of Slide., (imp.) of Slide, () of Slide

Hitchcock's Bible Names Dictionary

a son

Virtual Entity of Relevant Acronyms

LATA Equal Access System

Easton's 1897 Bible Dictionary

From Acts 27:29, 30, 40, it would appear that the Roman vessels carried several anchors, which were attached to the stern as well as to the prow. The Roman anchor, like the modern one, had two teeth or flukes. In Heb. 6:19 the word is used metaphorically for that which supports or keeps one steadfast in the time of trial or of doubt. It is an emblem of hope. "If you fear, Put all your trust in God: that anchor holds."

FOLDOC Słownik terminów komputerowych


To add features to a program, especially
through the use of hooks.
"Extend" is very often used in the phrase "extend the
functionality of a program."
Plug-ins are one form of extension.
(1997-06-21)

Roget's Thesaurus

N. conduct; behavior; deportment, comportment; carriage, maintien, demeanor, guise, bearing, manner, observance. dealing, transaction => (action) 680; business => 62
5. tactics, game, policy, polity; generalship, statesmanship, seamanship; strategy, strategics; plan => 62
6. management; husbandry; housekeeping, housewifery; stewardship; menage; regime; economy, economics; political economy; government => (direction) 69
3. execution, manipulation, treatment, campaign, career, life, course, walk, race, record. course of conduct, line of conduct, line of action, line of proceeding; role; process, ways, practice, procedure, modus operandi; method =>, path => 62
7. V. transact, execute; despatch, dispatch; proceed with, discharge; carry on, carry through, carry out, carry into effect; work out; go through, get through; enact; put into practice; officiate => 62
5. bear oneself, behave onself, comport oneself, demean oneself, carry onself, conduct onself, acquit oneself. run a race, lead a life, play a game; take a course, adopt a course; steer one's course, shape one's course; play one's paint, play one's cards, shift for oneself; paddle one's own canoe; bail one's own boat. conduct; manage => (direct) 69
3. deal with, have to do with; treat, handle a case; take steps, take measures. Adj. conducting => v. strategical, businesslike, practical, executive.

The Jargon Lexicon

fix n.,v. What one does when a problem has been reported too many times to be ignored. @comment ESR 1980

Otwarty słownik polsko-angielski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

profit

perquisite

Polski słownik synonimów
aut. Marcin Mi

dochód, przychód, stawka, wynagrodzenie, wypłata, zapłata, zarobek, zysk

Słownik uniwersalny niemiecko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

m, -(e)s , -e profit m, zysk m, korzyść f

Słownik uniwersalny polsko-niemiecki
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

m Ton m, Klang m

ECTACO słownik polsko-niemiecki
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROFIT

NUTZEN

Słownik techniczny polsko-niemiecki

Ton m

Słownik techniczny niemiecko-polski

dźwięk m, glina f, ił m, ton m

Słownik polityki i dyplomacji niemiecko-polski

przywilej m

Słownik Ekologiczny polsko-niemiecki
A. Słomczewska

Flachs m, Lein m

Słownik Ekologiczny niemiecko-polski
A. Słomczewska

glina f

ECTACO słownik niemiecko-polski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZYSK

PROFIT

KORZYŚĆ

DOCHÓD

Otwarty słownik niemiecko-polski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Profit

Niemiecki słownik synonimów
aut. Daniel Nader, http://www.openthesaurus.de

Mehrwert, Surplus, Überschuß

Ausbeute, Einnahmen, Erlös, Ertrag, Gewinn, Rendite, Überschuss

Otwarty słownik polsko-niemiecki
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Profit

Słownik uniwersalny polsko-francuski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

m muz. ton m;
(odcień) teinte, nuance f;
mówić spokojnym ~em parler d´un ton calme;
nadawać ~ donner le ton;
spuścić z ~u baisser le ton, pot. en rabattre

Słownik uniwersalny francusko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[pr4.gif' />fi] m zysk, dochód m;
korzyść f;
tirer ~ de qch czerpać korzyść z czegoś

ECTACO słownik polsko-francuski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TWIST

Słownik środowiska francusko-polski

korzyść f

Słownik nieruchomości francusko-polski

akcja, czynność

Słownik środowiska polsko-francuski

lin m

ECTACO słownik francusko-polski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAROBEK

KORZYŚĆ

POŻYTEK

ZYSK

DOCHÓD

Otwarty słownik francusko-polski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

korzyść

pożytek

zarobek

zysk

Otwarty słownik polsko-francuski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

urbanité

teinte

ton

embu

nuance

Słownik uniwersalny włosko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

adv, int jak;
~ ti chiami? jak ci na imię?, jak się nazywasz?;
~ al solito jak zwykle;
~ mai sei qui? skąd się tu wziąłeś?;
~ per incanto jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki;
~ prima jak dawniej;
~ se jak gdyby, jakby;
~ sempre jak zwykle;
~ si chiama questo? jak to się nazywa?;
~ si scrive questa parola? jak się ten wyraz pisze?;
~ ti permetti? jak śmiesz?;
~ va? co słychać?, jak leci?;
~ vuoi jak chcesz

Słownik uniwersalny polsko-włoski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

m muz. tono m;
przen. spuścić z ~u abbassare la cresta

Otwarty słownik włosko-polski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gdy

jako

jak

Otwarty słownik polsko-włoski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tono

Duży słownik polsko-rosyjski
Wydawnictwo ExLibris www.exlibris-pl.com

-u м выгода, барыш

Słownik polsko-rosyjski
Copyright © Wydawnictwo Kastor. Słownik w cenach promocyjnych do nabycia u wydawcy.

тон

Słownik środowiska polsko-rosyjski

лен м

Otwarty słownik polsko-rosyjski
V.8.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Профит

Słownik uniwersalny polsko-hiszpański
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

m muz. tono m;
przen. spuścić z ~u bajársele los humos a alguien